Advertentie
Advertentie

Buurtinformatienetwerken krijgen zegen van minister Vande Lanotte

(tijd) - Na een evaluatieperiode is minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) zo in zijn nopjes met een aantal experimenten met buurtinformatienetwerken dat hij de gemeentebesturen een omzendbrief gaat sturen met de aanbeveling dergelijke diensten te steunen. Zelf werkt hij aan een wettelijk statuut. Er komt mogelijk ook een financiële ondersteuning.De buurtinformatienetwerken mogen zeker niet verward worden met burgerwachten. In dat laatste geval gaan burgers - al dan niet gewapend - zelf patrouilleren in hun buurten. Tegen dat systeem is Vande Lanotte radicaal gekant. Het komt er in zijn ogen op neer dat burgers politiewerk gaan doen, zonder dat ze er de bevoegdheid of opleiding voor hebben, met alle gevaren vandien. De buurtinformatienewerken trekken niet de straat op. Het gaat om burgers die hun ogen openhouden en elkaar en de politie zo snel mogelijk informeren over 'ongewone dingen', zoals een diefstallenplaag, vandalisme of het opduiken van zwart geld.