Buy

"Het management heeft gedaan wat het als zijn plicht beschouwde in het licht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Konkreet werd er gedacht aan mogelijkheden om niet zomaar in vreemde handen te vallen. Ondertussen hebben wij echter een onderhoud gehad met de nieuwe leiding van de Generale en wij hebben daar de garantie gekregen dat de onafhankelijkheid van CMB net als voordien zal gerespekteerd worden. Wij hebben ook de verzekering gekregen dat het management van de Generale zelf, hoe dan ook in België zal blijven en dat wij dus in de toekomst niet zomaar in Parijs zullen moeten te biechten gaan. Het nieuwe management dat men in Brussel gaat installeren zal bovendien zeker niet uit marionetten bestaan. Ik heb dus bevredigende antwoorden gekregen en ik ben ook tevreden met wat de nieuwe Generale-leiding beloofd heeft.'