BVAS gaat erelonen artsentoch vervroegd indexeren

(belga) - De BVAS (de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) heeft besloten het akkoord artsen-ziekenfondsen gedeeltelijk op te zeggen. Daardoor kunnen artsen hun honoraria toch in januari indexeren, zonder verlies van hun sociaal statuut. Het BVAS heeft dat donderdag laten weten aan Gabriël Perl, de voorzitter van de overlegcommissie tussen artsen en ziekenfondsen.Het opzeggen van de conventie heeft betrekking op de tarieven die artsen aanrekenen bij huisbezoeken en bij consultaties. De conventie blijft geldig voor de technische prestaties, legt BVAS-voorzitter Jacques de Toeuf uit.De BVAS wil op die manier een antwoord geven aan CM-voorzitter Marc Justaert. Die had de artsen gezegd dat ze hun sociaal statuut zouden verliezen indien ze de indexering toch al toepassen. De ziekenfondsen dreigden er ook mee het extra gevraagde bedrag terug te vorderen. De minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, wil dat de artsen hun indexering pas op 1 juli 2002 zouden doorvoeren.Maar volgens Perl heeft de artsenvakbond geen juridische grond om de akkoorden op te zeggen. Perl zegt in een antwoordbrief aan de Toeuf dat het voorstel onwettig is en dat artsen die zich niet houden aan de tarieven wel degelijk problemen zullen hebben met hun sociaal statuut. De minister van Sociale zaken, Frank Vandenbroucke, liet in een eigen brief aan de artsenvakbond weten dat hij nog altijd hoopt dat er maandagavond tijdens een nieuwe vergadering van de commissie Artsen-Ziekenfondsen een oplossing kan worden gevonden. Als de commissie alternatieve besparingsvoorstellen doet, kan wat Vandenbroucke betreft de indexering vanaf 1 februari worden doorgevoerd. Als de commissie geen besparingsvoorstellen formuleert, zal Vandenbroucke dat zelf doen, zegt hij.