Advertentie
Advertentie

BVB publiceert witwas-brochures

(tijd) - In de reeks "Aspecten en Documenten' publiceerde de Belgische Vereniging van Banken (BVB) twee nieuwe brochures over het witwassen van geld. In 1991 verscheen al een eerste brochure over dit onderwerp, met daarin de toenmalige stand van zaken en enkele bedenkingen bij de Belgische wet van 17 juli 1990. In een tweede nieuwe brochure wordt op deze wet verder ingegaan, alsook op de EG-richtlijn terzake van 17 juni 1991 en de circulaire van de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen van 17 juli 1991. In een derde en laatste nieuwe brochure wijst de auteur op een aantal moeilijkheden bij de omzetting van de Europese richtlijn in de verschillende nationale wetgevingen.