BVB vraagt overheid konstruktief bankbeleid

In een memorandum van de Belgische Vereniging der Banken aan informateur Dehaene, bepleit de BVB een konstruktief overheidsbeleid ten aanzien van de banksektor. Met de eenmaking van de Europese markt in 1992 in het vooruitzicht, zijn de rendabiliteit en de eigen middelen van de Belgische banken zorgwekkend zwak. In het regeerakkoord moeten absoluut maatregelen vermeden worden die de winstkapaciteit van de banken aantasten of afbreuk doen aan de mogelijkheid om de eigen middelenbasis te verstevigen.