BXS breidt handelscapaciteit tegen eind mei met derde uit

(tijd) - Brussels Exchanges breidt tegen eind mei de capaciteit van zijn handelsplatform met een derde uit. Dat is nodig, want het systeem benadert stilaan zijn verzadigingspunt. Vorige week stopte BXS tijdelijk de opname van nieuwe warrants wegens capaciteitsproblemen. Omdat slechts één op vijftig warrantorders wordt uitgevoerd, vergt de handel in deze producten immers veel geheugen van de computers.De maatregel leidde tot protest bij de emittenten van gedekte warrants. Citibank had een aanvraag voor 53 nieuwe warrants ingediend en ook Crédit Lyonnais wil deze afgeleide producten naar de Belgische markt brengen. Maandagavond had directeur Vincent van Dessel van BXS een gesprek met de uitgevers. Ook voor BXS zijn warrants belangrijke instrumenten, want naar schatting betalen de uitgevers elke maand zon half miljoen euro aan de beurs.TussenoplossingOmdat de capaciteitsuitbreiding pas eind mei effectief is, biedt BXS een tussenoplossing aan. Hoewel de beurs niet aan alle wensen tegemoet kan komen, zal de capaciteit die overblijft onder de zes emittenten worden verdeeld. Dat zijn Société Générale, Citibank, Puilaetco, KBC, Fortis en nieuwkomer Crédit Lyonnais. De verdeling gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Wanneer er plaats is voor 100 warrants, krijgt elke emittent een gelijk deel van de koek. Wanneer een van de partijen geen nieuwe warrants wil uitgeven, wordt ook haar deel onder de anderen verdeeld. Het staat wel al vast dat Citibank de gevraagde 53 warrants niet allemaal voor mei naar de beurs zal kunnen brengen.DegroofGisteren werd ook bekend dat Bank Degroof als technische partner van Crédit Lyonnais zal optreden. Degroof is al partner van Société Générale. Om problemen te vermijden moet Degroof dan ook een strikte scheiding tussen de activiteiten voor beide partners verzekeren. SM/PHu