Byttebier mag Antwerpse jeugdinstelling oprichten

(tijd) - De Vlaamse minister van Welzijn, Adelheid Byttebier (Agalev), mag een halfopen instelling voor bijzondere jeugdzorg oprichten in Antwerpen. De Vlaamse regering gaf haar gisteren groen licht om met het dossier door te gaan. De exacte locatie wordt pas aangeduid na advies van de Raad van State, maar Byttebier blijft Ekeren-Donk de beste optie vinden. Mieke Vogels, de voorganger van Byttebier, kondigde vorig jaar aan dat ze in Ekeren-Donk aan de Laaglandlaan een halfopen gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg wilde oprichten. De instelling moet zorgen voor de opvang van jongeren die lichte delicten plegen en jongeren die zich in een ernstige problematische opvoedingssituatie bevinden. De vestigingsplaats werd gekozen in overleg met de stad Antwerpen. In januari interpelleerde Filip Dewinter (Vlaams Blok), een inwoner van Ekeren, Vogels over de zaak. Hij wees op de weerstand bij de bevolking van Ekeren en op de problemen met de waterhuishouding in het gebied. Sinds september 1998 is het gebied al vijfmaal door ernstige wateroverlast getroffen. Ook zou door de komst van de instelling het laatste stukje groen in de wijk verdwijnen. Motie Enkele weken later dienden de meerderheidsfracties een motie in waarin ze de regering verzochten een aanvullend onderzoek te doen over de geschiktheid van Ekeren-Donk voor de vestiging van een halfopen instelling. Minister Byttebier zei in juni, op basis van informatie van de Antwerpse burgemeester en haar collega van Leefmilieu, dat de komst van de jeugdinstelling weinig impact zou hebben op de waterhuishouding in Ekeren of Merksem mits een aantal maatregelen genomen worden. Het gaat om het verder saneren van de Schijn en het renoveren van het pompstation Rode Weel. Ze zei met het project te willen doorgaan. Gisteren kreeg Byttebier de steun van haar collega's voor het indienen van een ontwerpdecreet dat de oprichting van de instelling toelaat. IdV