Cableries de Dour ontkent overnamegeruchten

In een gistermiddag verspreide persmededeling stelt Union Minière, voor 42 procent rechtstreeks aandeelhouder van Cableries de Dour dat er "in de huidige omstandigheden, niets is dat ondoordachte aankopen van Cableries de Dour verrechtvaardigt", en dat de reële waarde van Dour alleen maar kan geschat worden op basis van de gegevens in het prospektus dat onlangs werd uitgegeven met het oog op het openbaar omwisselingsbod van de aandelen Fabricable tegen gewone aandelen Dour.