CAD/CAM en CAE al lang een realiteit bij Vynckier

Vynckier uit Gent is niet alleen de grootste Belgische fabrikant van elektrisch installatiemateriaal voor de laagspanningssektor, maar het kan ook prat gaan op de recent verworven grote oscar voor de export in de kategorie uitrustingsgoederen voor ondernemingen naar Belgisch recht met buitenlands kapitaal. Het is bovendien een vertikaal geïntegreerd bedrijf dat een strategie van 'totale aanpak' huldigt, d.w.z. zowel de basismaterialen, de gereedschappen als de afgewerkte produkten in eigen huis heeft - en dat alles verbonden met een CAD/CAM- en CAE-systeem dat daadwerkelijk wordt ingezet in het gehele proces.