Californië probeert tevergeefs Mexicaanse migratie te stuiten

(van onze korrespondent) TIJUANA/SAN DIEGO (tijd) - De Noordamerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), die op 1 januari van start ging, slaat enkel op het vrij verkeer van goederen en diensten, zeker niet op personen. Dat verduidelijkte Bill Clinton door begin februari verscherpte maatregelen te treffen tegen de illegale Mexicaanse immigranten. Maar hun opmars naar het "Beloofde Land' is niet te stuiten. Washington zal de komende twee jaar 540 miljoen dollar uittrekken om nog eens 1.000 agenten aan te werven voor de Border Patrol (nu zijn er 4.000); nieuwe muren te bouwen langs de grens; verlichtingsmasten te plaatsen; wegblokkades op te werpen; de Border Patrol uit te rusten met infraroodkijkers en elektronische sensoren om illegale grensoverstekers te vatten; de vingerafdrukken van deze laatsten te nemen; een groot deel van de 60.000 Mexicaanse gevangenen in de VS uit te wijzen; bedrijven die illegalen tewerkstellen strenger te straffen; enzovoort.