Advertentie
Advertentie

Campagne voor minder antibiotica

(tijd) - Onder het motto Antibiotica minder vaak en beter gebruiken begint een nieuwe campagne tegen de overconsumptie van antibiotica, en voor een meer verantwoord gebruik. De federale regering trekt daarvoor 400.000 euro (16 miljoen frank) uit. De ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet, stelden de campagne vrijdag voor tijdens een driedaags congres in Brussel over antibioticagebruik in Europa. Op radio en tv worden spotjes uitgezonden en via de artsen en de apothekers worden 600.000 folders en brochures verspreid. De artsen krijgen richtlijnen over het gebruik van antibiotica. Na een soortgelijke campagne vorig jaar daalde het antibioticaverbruik kortstondig met 20 procent.