Campine: weinig winst

(tijd) - Campine, de producent van antimoon, vlamwerende masterbatches en tweede fusie lood, heeft in het eerste halfjaar een winst gemaakt van netto 6 miljoen op een omzet van 545 miljoen. Vergelijkende cijfers voor '90 ontbreken, maar over het hele voorgaande jaar haalde Campine een omzet van 1,233 miljard en een nettowinst van 37 miljoen. Campine zegt te verwachten dat het hele boekjaar '90 met een "kleine of zelfs geen' nettowinst zal afgesloten worden.