Advertentie
Advertentie

Canada gastheer met rode kaken

(tijd/ips) - Gastheer Canada neemt met rode kaken deel aan de VN-klimaatconferentie in Montréal. In tegenstelling tot veel andere grote industrielanden slaagt Canada er niet in de beoogde - bescheiden - reductie te realiseren. Volgens het protocol van Kyoto moet Canada tegen 2008 6 procent minder broeikasgassen uitstoten dan 15 jaar geleden. Het land produceerde in 2003 echter bijna een kwart meer broeikasgassen dan in het referentiejaar 1990.