CANADA - SERIE

Op 2 januari van dit jaar hebben president Reagan en de Canadese eerste minister, Brian Mulroney, een akkoord ondertekend dat de handel tussen beide landen moet bevorderen. Hierdoor zullen de invoertarieven op de handel tussen beide landen worden afgeschaft. Toch is dit niet de belangrijkste verwezenlijking van de 'free trade agreement'. Nu reeds is immers 70 procent van de bilaterale handel vrij van invoerheffingen. Belangrijker zijn de versoepeling van de nationale reglementen voor buitenlandse investeringen en de gerechtelijke procedures die gekreëerd worden om bilaterale handelskonklikten op te lossen.