Canada verliest hoogste rating

TORONTO (reuter) - De Canadese financiële markten hebben onverwacht kalm gereageerd op de verlaging van de kredietwaardigheid door het ratingbureau Moody's. Canada behoort niet meer tot de meest kredietwaardige landen, want de rating van de binnenlandse schuld werd verlaagd van Aaa tot Aa1 en de rating van de buitenlandse schuld van Aa1 tot Aa2.Moody's merkt op dat de budgettaire vooruitzichten ondanks de 'agressieve korrekties' onzeker blijven. 'De omvang van de totale overheidsschuld is zo groot dat een afwijking van het stabilizatieprogramma, zelfs indien ze tijdelijk is, ernstige negatieve financiële gevolgen kan hebben'.