Canadese economie blijft stevig groeien

(tijd) - De groei van het Canadese bruto binnenlands product (BBP) trekt aan van 1,5 procent in 1995 naar 3,6 procent dit jaar om in 1998 te krimpen tot 3,4 procent. De aanhoudend sterke economische groei vertaalt zich in een daling van de werkloosheidsgraad van 9,7 procent in 1996 naar 9,2 procent dit en 8,8 procent volgend jaar. Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijks rapport over de Canadese economie.De particuliere consumptie en de investeringen door de privé-sector zijn de motoren van de economische groei. De lage rente, de stijgende lonen en het hoge consumentenvertrouwen (het gevolg van de dalende werkloosheid) doen de particuliere consumptie dit jaar met 4 procent toenemen en in 1998 met 3,1 procent. De particuliere investeringen groeien in 1997 met 13,2 procent en volgend jaar met 7,3 procent Omdat de aanwas van de invoer zowel dit als volgend jaar hoger ligt dan de groei van de uitvoer, levert de buitenlandse handel een negatieve bijdrage tot de economische groei. De inflatie blijft ondertussen stevig onder controle. De BBP-deflator, een brede maatstaf voor de evolutie van de inflatie, klimt van 1,1 procent dit jaar naar 1,6 procent in 1998, comfortabel binnen de door de centrale bank gehanteerde inflatiemarge van 1 tot 3 procent.