Cannabisgebruik wordt geduld, niet gelegaliseerd

(tijd) - Het gebruik van cannabis blijft verboden, maar de parketten zullen in de praktijk de kleine consument niet meer vervolgen. Zij krijgen van hun korpsoversten de richtlijn dat vervolging van cannabisgebruik de laagste prioriteit moet krijgen. Deze gulden middenweg tussen een volledig verbod en legalisatie van cannabis stelt de werkgroep drugs in de Kamer voor in haar eindrapport. Het verslag moet begin volgende maand worden goedgekeurd door de voltallige vergadering. De werkgroep 'drugs' in de Kamer legt deze week de laatste hand aan haar eindverslag, na meer dan een jaar werken, zodat het begin juni aan de plenaire vergadering kan worden voorgelegd. In haar syntheseverslag, dat werd uitgeschreven door de Gentse criminoloog Brice de Ruyver, pleit de werkgroep voor een gulden middenweg tussen een streng prohibitionistisch beleid, zoals dat in theorie geldt, en de legalisering van bepaalde softdrugs.