Canon Foundation steunt onderzoek

ZAVENTEM (tijd) - "Laat mij in mijn eerste publieke toespraak als voorzitter en chief executive officer van de Canon Foundation in Europe al meteen duidelijk stellen dat onze stichting geen enkel commercieel belang dient, ze staat volledig los van Canon als bedrijfseenheid. De bedoeling is enkel via wetenschap en onderzoek de wederzijdse verstandhouding tussen Europa en Japan te verbeteren door middel van beurzen. De financiering daarvan zal door Canon Europa verzorgd worden." Aldus Richard Burke in zijn 'maiden speech' bij de introduktie van de Canon Foundation in Europe in ons land. Tegelijkertijd kondigde Belgisch direkteur Matti Hakkarainen ook de oprichting van het Canon Institute Belgium aan, dat zich specifiek met training en opleiding gaat bezighouden. De Canon Foundation in Europe is in feite niet nieuw, ze werd al in december '87 in Nederland opgericht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Canon. Het is een vereniging zonder winstbejag die "de verspreiding van wetenschap, kennis en wederzijds begrip wil bevorderen, vooral dan tussen Europa en Japan,' zo vermeldt het basisdokument.