Advertentie
Advertentie

CAO garandeert neutrale omrekening naar euro

(tijd) - De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, die de omrekening regelt van frank naar euro van alle geldbedragen die belang hebben in de verhouding tussen werknemer en werkgever. De CAO biedt houvast aan werkgevers die al in de overgangsfase, tussen begin 1999 en eind 2000, willen overschakelen naar een loonberekening in euro. Zij garandeert de werknemers dat de omrekening neutraal wordt voor lonen, premies en andere vergoedingen.