Advertentie
Advertentie

CAO-gesprekken in kleinhandel struikelen over 38 uren

(tijd) - De onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de volgende twee jaar in de zelfstandige kleinhandel zijn afgesprongen. De vakbonden eisen een principiële verlaging van de arbeidsduur tot 38 of 39 uur, nagenoeg zonder loonverlies. De werkgevers vragen wel een zeker loonverlies. De sociaal bemiddelaar zoekt een compromis.Het zijn drukke dagen voor de sectoren die - in opvolging van het interprofessioneel akkoord - nog voor de vakantie een sectoraal akkoord willen sluiten. Het gaat in hoofdzaak om bedienden.