CAOs omgezet in internationale verdragen

(tijd) - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAOs) worden wellicht omgetoverd in internationale verdragen. Zulke verdragen vereisen, naargelang de inhoud, vaak een federale en een regionale handtekening. Dit voorstel zullen de federale en de regionale ministers van Werkgelegenheid bij hun respectieve regeringen bepleiten. Het is een uitweg uit de impasse over de algemeenbindendverklaring van CAOs.