Cap Gemini Sogeti : omzetstijging

(tijd) - De Franse informatika-dienstverlener Cap Gemini Sogeti heeft tijdens het eerste semester van 1990 een gekonsolideerde omzet zonder belastingen gerealizeerd van 3,9 miljard Fr.fr., wat een vooruitgang betekent van 18,4% in vergelijking met het resultaat van dezelfde periode in het vorige boekjaar. De winst vóór belastingen strandde op 360 miljoen (384 miljoen) Fr.fr. Voor het volledige boekjaar 1990 voorziet Cap Gemini Sogeti een omzet van ongeveer 9 miljard Fr.fr., een stijging van 28% tegenover 1989. Wel zijn de overnames van SCS (Duitsland) en Hoskyns (Groot-Brittannië) verrekend in het totale omzetcijfer.