Cap Gemini Sogeti zakt verder in het rood

PARIJS (reuter) - Het Franse softwarehuis Cap Gemini Sogeti heeft in 1993 een netto toekenbaar verlies geleden van 434 miljoen Fr.fr., tegenover een verlies van 72 miljoen in 1992. Het resultaat over 1992 werd gunstig beïnvloed door een grote buitengewone baat die voortvloeide uit de verkoop van het hoofdkantoor in Parijs. Zonder deze baat zou het verlies in 1992 333 mln. Fr.fr. hebben bedragen. De omzet in 1993 beliep 11 miljard Fr.fr., 7,4% minder dan in het voorgaande jaar.