Cap Gemini speelt op veilig

Dinsdag verraste Cap Gemini E&Y, de grootste Europese IT-dienstverlener, met de uitgifte van een converteerbare lening van 400 miljoen euro. De obligatie loopt tot 1 januari 2010 en heeft een nominale waarde die 70 procent boven de huidige koers ligt. De lening heeft een coupon van 2,5 procent. Door de lening verhoogt Cap Gemini naar eigen zeggen zijn financiele en operationele flexibiliteit en maakt het gebruik van de gunstige omstandigheden om zich goedkoper te herfinancieren. Toch roept de uitgifte een aantal vragen op. Cap Gemini heeft het geld immers niet nodig. Het beschikte eind 2002 over een nettokaspositie van 465 miljoen euro. Een aantal hypothesen dient zich aan. De meest waarschijnlijke is dat Cap Gemini zich wil versterken in de outsourcingactiviteiten. De onderneming staat momenteel zwak in dit segment met een omzetbijdrage van 27 procent tot de groepsomzet. Indien ze wil deelnemen aan de aanbestedingen voor grote contracten, moet ze echter beschikken over een belangrijke oorlogskas voor de overname van de activa verbonden aan de outsourcingcontracten. Een overname zou een tweede optie kunnen zijn, maar is minder waarschijnlijk omdat Cap Gemini heeft aangegeven dat dit geen prioriteit is in 2003. De minst gunstige hypothese is dat Cap Gemini geld nodig heeft voor verdere herstructureringen en dat het verwacht dat de markt nog verder zal verslechteren alvorens opnieuw aan te trekken. Net dinsdagochtend verlaagde S&P zijn outlook voor Cap Gemini naar negatief, omdat het kredietbureau ervan uitgaat dat het bedrijf het moeilijk zal hebben om zijn operationeel resultaat en cashflow te verbeteren terwijl de omzet blijft dalen. De Britse softwareproducent Misys was een van de weinige positieve uitschieters in de technologiesector de voorbije week. Het bedrijf publiceerde voorlopige resultaten over het boekjaar dat eind mei afgesloten werd. De voorlopige gegevens lagen in de lijn met de doelstellingen die Misys in januari had vooropgesteld. De omzet zal uitkomen rond het miljard pond. De omzet in de divisie die software levert aan banken daalde met 8 procent tegenover dezelfde periode vorige jaar. Maar analisten waren positief verrast door de stijging in de verkoop van licenties voor nieuwe software met 6 procent in de tweede jaarhelft, tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de eerste jaarhelft daalde de licentieverkoop nog met 8 procent. De verkoop van licenties is een mooie indicator van de toekomstige opbrengsten in dienstverlening en onderhoud. Misys kondigde in juli vorig jaar al aan dat de bankdivisie stabiliseerde. De cijfers die nu bekendgemaakt worden, geven de eerste tastbare bewijzen van die stabilisering. Ook de afdeling die software maakt voor de gezondheidssector presteerde redelijk goed. De omzet steeg met 4 procent, of 7 procent zonder negatieve wisselkoersverschillen. De afdeling die diensten verleent aan de verzekeringsmakelaars stelde teleur met een omzetdaling van 17 procent. Door de goede kostenbeheersing kon Misys wel de operationele marges in dit segment op peil houden. Aangezien het aandeel met een discount noteert tegenover de meeste softwarespelers, was de bescheiden inhaalbeweging van de voorbije week logisch. Misys noteert nu tegen 13 keer de verwachte winst voor volgend boekjaar. KW