Carpooling-experiment mikt op 15.000 mensen

ANTWERPEN (tijd) - Ongeveer 15.000 werknemers uit acht Antwerpse bedrijven en overheidsinstanties nemen vanaf februari of maart deel aan een voor België uniek carpoolingprojekt. Het projekt, onder meer een initiatief van de VZW Taxistop, maakt deel uit van het DRIVE- programma ("Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe') van de EG. Bedoeling is te onderzoeken hoe carpooling het best op ruimere schaal kan toegepast worden. Daarnaast wordt geprobeerd het Antwerpse autoverkeer te verminderen.