CASE: het is niet al goud wat blinkt

(tijd) - Je kan er niet meer naast kijken: de ontwikkeling van software wordt steeds meer een cruciaal element in het konkurrentiële vermogen van vele industrieën, niet alleen voor de computerindustrie maar ook voor bv. de luchtvaart, de financiële wereld, enz. De vraag naar software is in deze sektoren geweldig gestegen, terwijl de programma's zelf complexer en gespecializeerder geworden zijn. Van ontwikkelaars wordt nu verwacht dat ze software van topkwaliteit produceren binnen een vastomlijnde termijn. Maar zoiets kan alleen indien ze erin slagen zowel de kwaliteit als hun produktiviteit te verhogen, en de achterstand die in vele bedrijven bestaat op het vlak van software-ontwikkeling, is alom bekend. Daartoe doen ze nu in toenemende mate een beroep op Computer Aided Software Engineering, kortweg CASE. Vele organizaties hebben in het verleden helaas maar weinig of geen moeite gedaan om een degelijke, gestruktureerde aanpak van software-ontwikkeling uit te bouwen. Het lijkt dan ook vaak meer op kunst- en vliegwerk dan op een wetenschappelijk opzet, en het leidt even vaak naar fouten in het ontwerp, slechte dokumentatie en bugs in de uiteindelijke programma's. Maar vooral het rechtzetten van deze fouten in de kode en de dokumentatie nadat de software al aan de eindgebruikers geleverd is, blijkt een erg dure en tijdverslindende grap te zijn, die de onderhoudskosten nog flink kan opdrijven - en die vertegenwoordigen toch al zowat 67% van de kosten na de levering.