Advertentie
Advertentie

Cash flow Belgische bedrijven bleef doorheen recessie vrij stabiel

Over de jaren heen vertonen ondernemingswinsten aanzienlijke verschuivingen. Niemand kijkt ervan op als een resultaat van jaar tot jaar met 30 of 40 procent daalt of stijgt. Bij industriële bedrijven, waar de invloed van de ekonomische cyclus erg groot kan zijn, horen halveringen of verdubbelingen van het resultaat over een aantal jaren zelfs meer tot het gebruikelijke dan tot het ongewone patroon. Als de waardering van ondernemingen enkel op de verwachte winst voor het eerstkomende jaar zou gebaseerd zijn, zou men logischerwijze even grote schokken moeten zien in de koersevolutie als in de resultaten. Dat gebeurt niet of zelden. De markt kijkt dus kennelijk verder dan één of zelfs enkele jaren en houdt blijkbaar ook rekening met andere elementen die een meer stabiel patroon vertonen.We gingen voor een beperkt staal van ondernemingen even na in hoeverre de markt daarin rationeel redeneert. Tenslotte hebben we over de afgelopen jaren bij een aantal ondernemingen zeer uitgesproken koersbewegingen gezien, die niet direkt door de bekende resultaten van het ogenblik zelf ondersteund leken te zijn. We bekeken daarom hoe, naast de nettowinst, vooral de cash flow per aandeel over de jongste zes jaar evolueerde. De onderste lijn van de resultatenrekening waar het winst- of verliesresultaat van een onderneming verschijnt, geeft immers maar een beperkt gedeelte weer van de onderliggende realiteit in een onderneming. Vooraleer men aan die laatste lijn toekomt gebeuren er allerlei boekhoudkundige waarde-aanpassingen die het eindresultaat beïnvloeden maar die tegelijkertijd geen reële cash uitgave voor de onderneming betekenen.