Advertentie
Advertentie

Cash flow Petrofina stijgt naar 39,4 miljard

(tijd) - Als verjaardagsgeschenk aan de aandeelhouders zal de 75-jarige petroleummaatschappij Petrofina een bonusdividend van 40 frank bruto toevoegen aan het gewone brutodividend van 280 frank. Petrofina zag het afgelopen jaar de gekonsolideerde bedrijfsopbrengsten met 3,9 procent toenemen tot 580,7 miljard frank, terwijl het groepsaandeel in de gekonsolideerde nettowinst op 10,2 miljard frank uitkwam. De gekonsolideerde cash flow bedraagt 39,4 miljard frank.