Casino wil kruisparticipaties met Ahold en Argyll

(tijd) - De Franse distributiegroep Casino werkt aan zijn gesloten vennootschapsstruktuur om kruisparticipaties met zijn Europese partners Ahold en Argyll mogelijk te maken. Door de breuk met de Franse aankoopcentrale Paridoc ontstond een vakuüm die Antoine Guichard (ko-gerant van Casino) wil opvullen. Guichard maakt zelf gewag van een "grote federatie van Europese distributeurs'. De oproep van Guichard aan het adres van GIB Group om toe te treden tot de klub rond Ahold moet dan ook in dit licht gezien worden.