Advertentie
Advertentie

Cassatie: 'Maak van gerecht geen ondergeschikte macht'

(belga/tijd) - In een memorandum aan de regering waarschuwt het Hof van Cassatie ervoor bij het depolitiseren van de magistratuur 'van de rechterlijke macht geen ondergeschikte macht te maken'. Het Hof onderzocht de voorstellen van de regering over nieuwe benoemings- en bevorderingsprocedures voor de magistratuur en heeft nogal wat kritiek.Het Hof van Cassatie heeft er geen bezwaar tegen dat magistraten voor een bevordering niet meer door de provincieraden worden voorgedragen, maar door een nog op te richten extern orgaan. Maar een aantal voorstellen van de regering, bedoeld om de politisering van het gerecht tegen te gaan, kan volgens het Hof wel eens enkel tot resultaat hebben 'dat de partijpolitieke belangen verschuiven'.