Advertentie
Advertentie

Cassatie onderzoekt rol van Luiks gerecht in SP-financieringsdossier

(tijd) - Minister van Justitie Tony van Parys heeft aan Eliane Liekendael, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de opdracht te geven na te gaan waarom het dossier van de financiering van de SP een jaar lang onaangeroerd in het Luikse justitiepaleis is blijven liggen. Het dossier van de SP-financiering werd door de Luikse speurders van de cel-Cools in de marge van het Agusta-Dassault-onderzoek opgestart. In het kader van dit onderzoek ontdekten de speurders schriftvervalsingen in de SP-boekhouding en achterhaalden zij dat sommige SP-medewerkers maandelijks wat geld in het zwart toegestopt kregen. In juni 1997 besliste de Luikse raadkamer het dossier van vier betichten in de Agusta-Dassault-procedure naar het Hof van Cassatie over te hevelen. Het SP-dossier en een gelijkaardig PS-dossier bleven in Luik achter. Het Luikse gerecht kreeg in augustus 1997 van de Brusselse procureur des Konings te horen dat hij wel het SP-dossier wilde overnemen. Luik wilde ook het PS-dossier kwijt, maar op dat verzoek ging Brussel niet in. Sindsdien ligt het SP-dossier in het Luikse justitiepaleis. Er is in het dossier sinds juni 1997 geen enkele onderzoeksdaad uitgevoerd. Minister Tony van Parys antwoordde op een vraag van kamerlid Geert Bourgeois (VU) dat een jaar toch wat lang is en dat hij daarom aan Cassatie gevraagd heeft de zaak te onderzoeken. Op basis van het verslag van Eliane Liekendael zal de minister beslissen of verdere maatregelen nodig zijn. SV