Cassatieverzoek SM verworpen

(belga) - Het Hof van Cassatie heeft gisteren de voorziening in cassatie van de Socialistische Mutualiteit verworpen tegen een arrest van 21 december 1989 van het Brusselse Arbeidshof. Dat arrest bepaalde dat de mutualiteit alle interesten op sommen, die zij terugvordert van cliënten, aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) moet doorstorten. De Socialistische Mutualiteit meende dat alleen de gerechtelijke intresten aan het RIZIV doorgestort moesten worden.