Cassette-industrie tegen beperking privé-kopiëren

Tegen de mogelijkheid het privé-kopiëren van geluidscasettes technisch te beperken, zoals voorgesteld in het pas gepubliceerde "groenboek' over de auteursrechten van de Europese kommissie (zie krant van gisteren), werd reeds geprotesteerd door ETIC, de European Tape Industry Council. De EG-kommissie oppert in dit groenboek de mogelijkheid de opname-kapaciteit van digitale muziekcassettes (DAT) via zgn. "spoilers' te beperken, om aldus het kopiëren van compact-discs tegen te gaan. In EG-middens zei men ons gisteren dat het geenszins de bedoeling is van de kommissie een dergelijke technische beperking op te leggen. Wel wijst de kommissie de industrie erop dat indien zij een dergelijk systeem aanvaardt, de konkurrentievoorwaarden hierdoor gelijkgeschakeld kunnen worden. Het komt de industrie dus toe hier al dan niet op in te spelen.