CBF-audit moet werkelijke kosten van controle aanwijzen

(tijd) - 'Ik moet ten stelligste ontkennen dat ik een gespannen relatie heb met Olivier Lefebvre of het kabinet van Financiën', reageert CBF-voorzitter Jean-Louis Duplat. Volgens de voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) verlopen de relaties uitstekend en zijn de discussies over de beurshervorming en haar praktische uitvoering 'openhartig'. Dat neemt niet weg dat de discussie over de audit van Price Waterhouse nog maar moet beginnen en dat daar zeer fundamentele vragen op tafel liggen.De voorzitter reageerde daarmee op het bericht dat gisteren in de krant stond. Volgens Duplat is de controverse rond de audit van Price Waterhouse terug te voeren naar een 'mission statement' van de auditor dat te breed is uitgevallen. De CBF weigert haar medewerking niet, maar wil enkel de boeken openen op het vlak van de beurshervorming. Omdat Price Waterhouse de hele tweede directie wilde screenen, kwam er verzet vanuit de CBF. De CBF verzet zich niet als dusdanig tegen de audit en wil wel 'binnen de afspraken' meewerken.