Advertentie
Advertentie

CBF bepaalt voorwaarden voor business-angelsnetwerk

(tijd) - De Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) bepaalde de voorwaarden waaraan een business-angelsproject moet voldoen. De goedkeuringsaanvraag van de Limburgse GOM voor haar Business Angels Club, vormde hiertoe de directe aanleiding. De goedkeuring van het Limburgse project door de CBF houdt geen toestemming in om een publiek beroep te doen op het spaarwezen, maar legt wel de grenzen vast van het besloten karakter van een netwerk. De raad van de CBF bespreekt vandaag de algemene beleidsnota met betrekking tot business-angelsnetwerken, zo vernam de redactie.Vorige week donderdag maakte deze krant bekend dat de GOM Limburg een business-angelsclub oprichtte om startende Limburgse ondernemers van langlopend risicokapitaal te voorzien. Na het Vlerick Business Angels Netwerk (Vlerick BAN) en het Brusselse Business Angels Connect (BAC) is dit het derde netwerk dat in ons land operationeel wordt. In tegenstelling tot durfkapitaalbedrijven en andere investeringsfondsen financieren business angels in persoonlijke naam vooral kleinere projecten. Zij staan de ondernemer ook met raad en daad bij.