Advertentie
Advertentie

CBF eist nieuwe waardebepaling voor Luxemburgse fondsen

(tijd) - In het kader van een grotere bescherming en gelijke behandeling van beleggers, zullen ook Luxemburgse monetaire fondsen voortaan hun inventariswaarde moeten berekenen op basis van de marktrente. Nieuwkomers, die weigeren, krijgen geen toegang tot de Belgische markt. Voor Luxemburgse fondsen, die reeds in België gecommercialiseerd worden, geldt een zeer sterke aanbeveling om de boekhouding aan te passen. De verandering is niet onbelangrijk: zowat een kwart van het belegd kapitaal in de hier toegelaten beleggingsfondsen zijn Luxemburgse monetaire sicavs.In tegenstelling tot de Belgische fondsen, zijn de Luxemburgse monetaire fondsen niet verplicht hun boekhouding af te stemmen op de evolutie van de marktrente. Veelal wordt de inventariswaarde nu berekend op historische gegevens. Dit kan aanleiding geven tot serieuze scheeftrekkingen in de inventariswaarde, waardoor de beleggers allerminst een getrouw beeld krijgen van wat er zich op de markt afspeelt en wat de werkelijke waarde is van hun belegging.