CBF en beursleden bereiken akkoord over aandelenstudies

BRUSSEL (tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de financiële tussenpersonen bereikten een consensus over de publicatie van aandelenstudies. De CBF had eerder een aantal vragen gesteld bij de praktijk van enkele banken en beursvennootschappen om analyses te publiceren van aandelen waarvan ze op hetzelfde ogenblik een kapitaaloperatie begeleidden. Commissievoorzitter Duplat vreesde dat daardoor verwarring kon ontstaan tussen de studie en de objectieve informatie uit het prospectus.Duplat zei woensdag op een congres, georganiseerd door het bureau 'Laurence de Hemptinne', dat een rondetafel met CBF en Belgische tussenpersonen tot een consensus heeft geleid. De Commissie had er begin dit jaar voor gewaarschuwd dat er sprake kon zijn van verwarring bij de belegger, wanneer een bank of beursvennootschap naast het prospectus ook nog eens een eigen studie aanbood aan zijn cliënteel over een lopende kapitaaloperatie.