Advertentie
Advertentie

CBF geeft richtlijnen voor financiële verrichtingen op internet

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) omschrijft in een nieuwe richtlijn de prudentiële vereisten voor de financiële ondernemingen die hun diensten via het internet aanbieden. De CBF verzond aan de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die in België actief zijn een rondzendbrief. De CBF herhaalt onder meer dat de instelling een bewijsstuk van de identiteit van de klant moet hebben.