CBF moet 'spaarpotje' teruggeven aan financiële sector

(tijd) - De kerstman had geen goed nieuws voor de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. In een Koninklijk Besluit van 8 december, verschenen op 25 december, wordt de CBF gesommeerd 287 miljoen frank terug te storten aan de sector. Bovendien wordt de begroting van de CBF geplafonneerd op 1.082 miljoen frank, er is enkel ruimte voor indexaanpassingen. Het nieuwe KB vervangt een dertiental andere KB's die vroeger de financiering van de prudentiële toezichthouder regelden.De sombere dagen voor Kerstmis sturen niet alleen de postbestelling in de war, maar brengen bovendien slecht nieuws voor de toezichthouder op de financiële wereld. Een koninklijk besluit van 8 december verscheen in de kersteditie van het Staatsblad, die her en der al verspreid is maar nog niet overal.