Advertentie
Advertentie

CBF spelt revisoren en auditoren de les in nieuwe bankenrichtlijn

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) roept de erkende bankrevisoren in een nieuwe richtlijn op hun toezicht te verscherpen en de mogelijke synergieën met auditoren en de CBF zelf uit te spelen. Ook de interne auditoren en de bankdirectie krijgen enkele niet mis te verstane 'aanbevelingen' toegeschoven. De CBF wil met de richtlijn allicht de hiaten in het banktoezicht, zoals die recent naar voren kwamen, dichten. Het toezicht op de kredietinstellingen wordt in ons land rond vier concentrische cirkels georganiseerd: de intern controle van de bank, de interne audit, het toezicht door de revisor en de controle door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Die dekken idealiter elk hun deel van het toezicht af met een minimum aan overlapping. Na een reeks affaires als CLB, Max Fischer en KBC is de vraag echter of dat toezicht wel voldoende efficiënt werkt.