CBF vraagt meer verantwoording emittenten

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) kiest in haar nieuwe rondzendbrief over de verplichtingen van emittenten van financiele instrumenten voor meer responsabilisering van genoteerde bedrijven en hun commissaris. Omdat het niet langer mogelijk is alle informatie voor de publicatie te controleren, legt de CBF voortaan de klemtoon op een toezicht achteraf. Wie inbreuken pleegt, wachten administratieve sancties.