CBF vreest dat sommige banken niet klaar geraken voor euro

BRUSSEL (tijd) - De Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) heeft bij controles vastgesteld dat verschillende financiële instellingen in tijdnood geraken in hun voorbereidingen op de euro. Ze heeft die bankiers de opdracht gegeven alle andere plannen te laten vallen om zich volledig op het eurodossier te kunnen concentreren. Bovendien moeten de instellingen een noodplan klaar houden voor alle activiteiten die ze niet 'euro-klaar' krijgen. De Commissie voor Bank- en Financiewezen houdt sinds juni bij alle financiële instellingen 'korte' inspecties van enkele dagen om na te gaan hoe de bankiers zich voorbereiden op de komst van de euro en op de informaticaproblemen die samengaan met de eeuwwende. De extra controle is volgens de bankcontroleur nodig omdat veel instellingen pas nu de enorme impact van de informatica-aanpassingen naar waarde weten te schatten.