CBF wil banken ruimere bevoegdheid in beheer landenrisico's geven

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) werkt aan een nieuwe regelgeving voor de aanpak van het landenrisico. Bedoeling is de kredietinstellingen een grotere verantwoordelijkheid voor het beheer van dit risico te geven. Overwogen wordt meer algemene richtlijnen te formuleren in plaats van de vrij gedetailleerde die nu bestaan.De rondzendbrief van 15 december 1992 doet de algemene filosofie van de CBF over het landenrisico van de Belgische banken en spaarbanken uit de doeken. De rondzendbrief stelt expliciet dat de CBF banken kan verplichten voorzieningen aan te leggen op een bepaald land. Dit kan als een herschikkingsakkoord van de schulden van het land bestaat, als een moratorium van meer dan zes maanden is afgekondigd of als de betalingsachterstallen meer dan zes maanden bedragen. Deze criteria hebben telkens betrekking op de schuldverplichting tegenover buitenlandse commerciële kredietinstellingen.