Advertentie
Advertentie

CBF wil belegger beschermen bij elektronische handel fondsen

(tijd) - In haar huidige vorm geeft de Europese richtlijn rond elektronische handel de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) geen bevoegdheid om de reclame te controleren van beleggingsfondsen zonder Europees paspoort. Dergelijke fondsen zijn bijvoorbeeld vastgoedfondsen of fondsen met kapitaalbescherming. De controle voor deze fondsen berust bij het land van oorsprong en is dus toegespitst op de beschermingsregels die in het land van oorsprong van kracht zijn. Concreet zou een Italiaanse promotor een fonds zonder paspoort via het net in België kunnen aanbieden op basis van de Italiaanse reclameregels. Dat kan de bescherming van de Belgische belegger aantasten, zegt Veerle de Schryver, adviseur bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Voor beleggingsfondsen met Europees paspoort, vooral aandelen- en obligatiefondsen, is die bescherming wel gewaarborgd omdat uitdrukkelijk voorzien is dat de controle van de reclame gebeurt door de toezichthouder van het land van bestemming, aldus De Schryver. Ze wijst erop dat de richtlijn, die tegen 17 januari in Belgische wetgeving moet worden omgezet, zich laat lezen als een juridisch mijnenveld en daardoor allerminst duidelijk is. Om de bescherming van de beleggers toch te verzekeren, zou de CBF kunnen eisen dat de fondsen zonder paspoort die via elektronische weg aan Belgische spaarders worden aangeboden, eerst bij de CBF een prospectus indien, aldus De Schryver. DM