Advertentie
Advertentie

CBFA en NBB moeten synergieën beter benutten

(tijd) - 'Als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) bepaalde synergieën met de Nationale Bank van België (NBB) beter benut, komen er voor de financiële toezichthouder meer middelen vrij om zijn kernactiviteiten uit te voeren. Ik denk onder meer aan een nauwere samenwerking op het vlak van informatica, het beheer van de infrastructuren en een nauwere samenwerking tussen de juridische diensten van de CBFA en de NBB. Dat was trouwens de wens van de wetgever', zegt Françoise Masai. Masai is directrice bij de Nationale Bank en zetelt ook in het directiecomité van de CBFA.