Advertentie
Advertentie

CBHK komt terug

(tijd) - Het CBHK maakte haar verliescijfers over 1992 en 1993 bekend. Hoopvol is alvast dat het verlies (en dus de staatstussenkomst) op een jaar tijd gehalveerd is tot ruim 1 miljard frank. Volgens voorzitter De Pauw is de weg naar een strukturele aanpassing genomen en zit de instelling goed voor dit jaar. De lage rentestand heeft, naast belangrijke inspanningen van het personeel, bijgedragen tot de gezondmaking van de zeer zieke instelling.