Advertentie
Advertentie

CBR krijgt fiscaal cadeau van 130 miljoen frank

(tijd) - Cementbedrijf CBR mag de boete van 8,032 miljoen ecu (320 miljoen frank) die de Europese Commissie op 30 november 1994 oplegde wegens kartelvorming fiscaal helemaal aftrekken. Dat levert CBR een belastingbesparing op van 130 miljoen frank. Een en ander blijkt uit een brief van minister van Financiën Maystadt aan CBR. Volgens het Belgisch fiscaal wetboek zijn boeten echter verworpen uitgaven en moeten ze als winst belast worden.Verworpen uitgaven worden boekhoudkundig als bedrijfskosten aangerekend, maar kunnen fiscaal niet afgetrokken worden. Ze worden bijgevolg als uitgekeerde winst beschouwd en zijn volledig belastbaar in de vennootschapsbelasting. Het gaat vooral om niet-aftrekbare belastingen, overdreven intresten, abnormale en goedgunstige voordelen, giften en 'boeten, bestraffingen en verbeurdverklaringen'.