Advertentie
Advertentie

CBR-zaak: Maystadt speelt leerling-tovenaar

(tijd) - De bewering van minister van Financiën Maystadt dat een Europese kartelboete fiscaal aftrekbaar is, stuit op groot ongeloof in fiscale kringen. Zijn beslissing om de kartelboete die cementbedrijf CBR in 1994 opliep, als fiscaal aftrekbaar te beschouwen, steunt op een arrest van het Hof van Cassatie, 'zodat', aldus Maystadt, 'de legaliteit van deze beslissing moeilijk kan in twijfel getrokken worden'. Het Cassatie-arrest waarmee de minister zwaait, heeft echter betrekking op de aftrekbaarheid van BTW-boeten en niet van kartelboeten.De zaak CBR groeit blijkbaar steeds meer uit tot een fundamentele discussie over de vraag of boeten fiscaal aftrekbaar zijn. Zoals bekend gaf minister van Financiën Maystadt aan cementbedrijf CBR bij brief van 31 juli 1996 de toestemming om een Europese boete wegens deelname aan een internationaal cementkartel fiscaal af te trekken. Die boete bedroeg 320 miljoen frank voor CBR België en 283 miljoen frank voor het Nederlandse dochterbedrijf van CBR. Enkel de Belgische boete is in deze zaak relevant. Het Nederlandse dochterbedrijf moet zijn belastingaangifte in Nederland indienen. In Nederland net als in de andere Europese lidstaten zijn Europese kartelboeten wegens overtreding van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome niet aftrekbaar.