CBR ziet beter resultaat in 1996

BRUSSEL (tijd) - In de eerste maanden van 1996 werd de beursgenoteerde cementgroep CBR geconfronteerd met een vertraging van de bouwbedrijvigheid op de meeste Europese en Noordamerikaanse markten als gevolg van de uiterst strenge winter. Toch meent voorzitter en gedelegeerd bestuurder Donald Fallon dat op grond van de marktprognoses, nieuwe produktiviteitsstijgingen en andere kostenverlagingen, een nieuwe stijging van het nettoresultaat over 1996 mag worden verwacht.Fallon wees er op de algemene vergadering van CBR op dat 1995 een goed jaar was, ook al viel de economische conjunctuur minder gunstig uit dan verwacht. CBR sloot het jaar af met een geconsolideerde nettowinst van 5,02 miljard frank, 40,7 procent meer dan in 1994. Er dient op gewezen dat de verlaging van het effectieve belastingtarief heeft bijgedragen tot deze winstgroei. Die is hoofdzakelijk het resultaat van de belastingvrijstelling die werd verkregen op grond van de investeringen van de groep in Polen. Men mag overigens niet uit het oog verliezen dat nog andere vrijstellingen van belasting in de periode 1996 tot en met 1998 te verwachten zijn. Het gaat hier om een bedrag van 1,5 miljard frank. Tenslotte is het belangrijk te weten dat in 1994 het resultaat negatief werd beïnvloed door een boete van 603 miljoen frank die door de Europese Commissie werd opgelegd.