CD&V hekelt werking commissie naturalisaties

(belga) - De CD&V-leden van de kamercommissie voor de naturalisaties voelen zich gefrustreerd door de werking van de commissie, bleek donderdagmiddag op een persconferentie. De Vlaamse christen-democraten herhalen dat de nationaliteitsverwerving geobjectiveerd en de naturalisatie gedepolitiseerd moet worden.We eindigen de legislatuur met hetzelfde dossier als we ze begonnen, zei Jo Vandeurzen, die andermaal een pleidooi hield voor een fundamentele wijziging van de snel-Belgwet. Die heeft door een aantal anomalieën in de wetgeving gezorgd voor een toevloed van nieuwe naturalisatiedossiers.In de commissie voor naturalisaties loopt volgens de CD&V-commissieleden het een en ander fout. Een aantal kamers van de commissie functioneren niet omdat sommige leden er niet aan participeren. Andere commissieleden onderzoeken hun dossiers niet of zeer oppervlakkig.Voorts is er een ongelijke behandeling van dossiers door een gebrek aan consequente en uniforme toepassing van de criteria. Die criteria worden bovendien op elke voltallige vergadering door bepaalde leden ter discussie gesteld. Volgens de CD&V stellen de Franstalige leden zich soepeler op bij de beoordeling van de criteria en staan ze ook vaker afwijkingen toe. Er is ook nog altijd veel dienstbetoon. Doordat het Vlaams Blok alle dossiers systematisch verdaagt of afwijst, wordt de besluitvorming verder bemoeilijkt.